Projekt

Projekt utförda

Nytt 70+ Boende Grums

Hockeytown Gräsdalen

Potentialutjämning KM7

Frekvensomformare KM7

Övriga projekt på senare tid

Vi har under senare år med viss stolthet varit med och byggt om Gruvöns Bruks nya Kokeri samt Sileri ett omfattande eljobb som pågått i över ett år

Pågående

Just nu jobbar vi med många projekt på Gruvöns Bruk