Projekt

Projekt utförda

Nytt 70+ Boende Grums

Hockeytown Gräsdalen

Potentialutjämning KM7

Frekvensomformare KM7

Nytt 3Kv ställverk Gruvön

Nytt 690V ställverk Gruvön

Ny belysning Flutingmagasin

Övriga projekt på senare tid

Mycket Arbete åt Wermlands Logistik Center med nya lagerhallar samt ny belysning i befintliga lokaler

Pågående

Just nu jobbar vi med många projekt på Gruvöns Bruk såsom nytt ställverk i VKB. Ny Flispump NS- kokeriet. Nya I/O PM6